Insatsgaranti

Insatsgaranti

Nordic Guarantees Insatsgaranti gäller som säkerhet för de insatser som betalas in i samband med att en bostadsrättsförening bildas och bostadsrätter säljs. Vi tar inte ut några uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. I övrigt har den allt som kännetecknar en garanti från oss:

  • Enkel och snabb att administrera för båda parter.
  • Garantin behöver inte bevakas, det vill säga, den behöver inte återsändas till oss efter garantitidens slut.
  • Kort handläggningstid.

När behövs en insatsgaranti?

Vid nybildning eller ombildning av en bostadsrättsförening är byggherren skyldig att teckna en så kallad insatsgaranti. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka förskottsinbetalda insatser och upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias. Traditionellt har bankgaranti använts för detta ändamål, men ett smartare och enklare sätt att säkra affären är att använda vår Insatsgaranti i form av en garantiförsäkring.

Köp Begär offert

Skaffa en smidigare garantilösning här.

Köp / Begär offert

”Renhållningsföretaget bytte bankgaranti mot tillväxt”

Läs mer

Läs även om Fullgörandegaranti.

Läs mer