En förskottsgaranti används för att säkerställa en återbetalning av ett förskott till köparen/beställaren i det fall en leverans skulle utebli eller vara felaktig, till exempel på grund av obestånd. Det är alltså köparen/beställaren som ställer krav på att säljaren tecknar en garanti som gäller från det att säljaren fått förskottet. Beloppet på garantin motsvarar förskottsbetalningen, det vill säga ofta 10 till 30% av ordersumman. Förskottsgarantin är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar och den gäller utan självrisk. När garantitiden är slut behöver garantin inte återsändas till oss, så du slipper bevaka den.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en förskottsgaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Vi har förskottsgarantier utifrån ett flertal olika branschstandarder och med vår expertis kan vi även ta fram kundanpassade lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. En förskottsgaranti från oss frigör likviditet och påverkar inte företagets checkkredit. Den är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Våra förskottsgarantier är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.