Som vårt namn antyder finns vi i alla nordiska länder med huvudkontor i Kista utanför Stockholm och vi har lokalkontor i Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors för att enkelt och effektivt kunna ge våra lokala kunder bästa möjliga service.

Våra kunder är allt ifrån lokala Nordiska företag som gör internationella affärer till internationella storföretag som önskar göra affärer i Norden.

Vi har även ett nära samarbete med det sydafrikanska försäkringsbolaget Lombard Insurance Company som även agerar globalt och är ledande på säkerheter och garantier på den afrikanska marknaden. Vårt samarbete innebär stora möjligheter för nordiska företag att på ett enkelt sätt lösa garantibehoven på den Afrikanska kontinenten.

Vår ambition är att bli den ledande samarbetspartnern för Nordiska företag som gör affärer i Afrika, genom att vara snabbast, mest prisvärda och ha den absolut bästa kunskapen om de lokala förutsättningarna i varje enskilt Afrikanskt land.

Vill du veta mer om våra garantier?