Vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning av alkoholskattepliktiga varor inom och mellan EU-länderna kan man få skatteuppskov inom rammen för uppskovsförfarandet. En förutsättning för skatteuppskov är att den skattskyldige kan presentera en godtagbar säkerhet, med Skatteverket som förmåns... Läs mer