Vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning av alkoholskattepliktiga varor inom och mellan EU-länderna kan man få skatteuppskov inom rammen för uppskovsförfarandet. En förutsättning för skatteuppskov är att den skattskyldige kan presentera en godtagbar säkerhet, med Skatteverket som förmåns... Läs mer

Nordic Guarantee följer noggrant utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19. Vår främsta prioritet är att skydda våra kunder och våra medarbetare och att agera så ansvarsfullt som möjligt i samhället. Detta innebär att delar av vår personal arbetar hemifrån för att minska smittspridningen i samhället... Läs mer