Vi är underställda den Svenska Finansinspektionen som fastställer våra kapitaltäckningskrav och vi uppfyller redan idag de krav som ställs för Solvency 2.

Utöver detta så är våra risker återförsäkrade och i vårt återförsäkringsprogram ingår ett antal stora och välkända återförsäkringsbolag, samtliga med minst A-rating. Detta gör vi för att maximera tryggheten för dem som är förmånshavare av våra garantier. Om något händer har vi förmågan att betala.

Tillsammans med vårt partnerföretag Lombard Insurance är vi idag en av de största köparna på världsmarknaden av denna typ av återförsäkring. Det innebär att vi kan tillgodose mycket stora behov av garantier till konkurrenskraftiga priser.
Ytterligare information kring vårt återförsäkringsprogram kan lämnas på begäran.

Vill du veta mer om våra garantier?