Vi strävar alltid efter en så snabb och effektiv handläggning som möjligt när vi får ett ersättningskrav på en garanti. Självklart är vår ambition alltid att ersättningen blir 100% rätt. Med andra ord – vi är professionella och noggranna.

En garanti kan ge ersättning för merkostnader eller andra skador som uppstår i samband med implementering eller genomförande av vad som stipulerats i ett kontrakt, i det fall kontraktsparten, till exempel på grund av konkurs, inte själv klarar att fullgöra sitt åtagande.

I processen att bedöma en skada behöver Nordic Guarantee få tillgång till information och dokumentation för att kunna bedöma vårt ansvar under garantin och verifiera riktigheten i det yrkade beloppet.

När en skada anmäls kommer Nordic Guarantee att bekräfta mottagandet av kravet och meddela vilken information och dokumentation som krävs för att kunna fortsätta handläggningen av ärendet. För att snabba upp processen kan den som har ett krav att rikta bifoga en kopia av garantin och annan relevant dokumentation i den initiala anmälan av en skada.

Din skadeanmälan kommer gå snabbare ifall du bifogar relevant information t. ex kopia på garantibrev, kontrakt eller andra dokument du vill åberopa.

Information om personuppgiftsbehandling:
Vänligen notera att uppgifterna du lämnar i formuläret ovan sparas av Nordic Guarantee för behandling av din skadeanmälan.
För ytterligare information om hur Nordic Guarantee behandlar personuppgifter, vänligen läs vår Personuppgiftspolicy på www.nordicguarantee.se/personuppgiftspolicy.
Skicka

Du måste fylla i alla fält i formuläret.

Vill du veta mer om våra garantier?