Snabbfakta

 • Vi är verksamma sedan början på 1990-talet
 • Nordic Guarantee är ett dotterbolag till Manzillo Holdings Limited
 • Vi garanterar mer än 11 miljarder SEK
 • Ca 2600 kunder
 • + 30 anställda
 • Kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn
 • Vi står under den Svenska Finansinspektionens tillsyn
 • Ekonomi i sammandrag från 2017:
  • Premieintäkt MSEK 180 (+18%)
  • Kapitalgrundlag (pr. Solvency II) MSEK 155 (+14%)
  • Eget kapital MSEK 120
  • SCR* 158% (+17%)
  • Kapitaltäckningskravet för Solvency 2 är uppfyllt

  *Kapitalbas/solvenskapitalkrav

Tillsyn och koncession

Nordic Guarantee står under Finansinspektionens (FI’s) tillsyn, med tillstånd (koncession) att bedriva försäkringsrörelse inom försäkringsklasserna 15 och 9. För fullständig information, se Företagsregistret hos FI.

Synpunkter och klagomål

För eventuella synpunkter eller klagomål på vår hantering av ett specifikt ärende, vänligen kontakta klagomålsansvarig Erik Ljungren på telefon 08-586 165 05. Du kan också lämna dina synpunkter via brev eller e-post på nedanstående adresser:

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

Dokument

Vill du veta mer om våra garantier?