Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Insurety

Insurety International Surety Alliance har grundats av Assetinsure (Australien), Lombard Insurance (Sydafrika) och Nordic Guarantee (Norden).

Insurety’s syfte är att driva den internationella strategin för den kombinerade gruppen av företag, ge råd och bistå med lösningar för att skapa hållbar tillväxt, och ytterligare förbättra riskstyrningen i alliansen.

Detta gör vi med utgångspunkt från en redan mycket stark bas på den internationella garantimarknaden, med närvaro på tre kontinenter och en betydande marknadspenetrering i de regioner där alliansmedlemmarna verkar.

Insurety i korthet:

  • Insurety har skapats med tanken på ett samarbete mellan likasinnade försäkringsbolag som syftar till att spela en viktig roll i de branscher och marknader där vi verkar.
  • Insurety är en allians av likasinnade aktieägare, ledare och medarbetare som tror att vi kan uppnå mer tillsammans än var för sig.
  • Insurety består av team på tre kontinenter, med likartade systembehov, syn på risk, tillväxtambitioner och personalutveckling.
  • Insurety är en allians av företag med gemensamma värderingar och en gemensam vision för framtiden.

För ytterligare information, besök Insurety’s hemsida https://www.insurety.global/ eller kontakta någon av oss på Nordic Guarantee.