Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Rapportera missförhållanden

Vad är ett missförhållande

Vi på Nordic Guarantee arbetar ständigt efter att upprätthålla en hög etisk standard och agera ansvarsfullt i allt vi gör. Det är viktigt för oss att eventuella missförhållanden upptäcks så tidigt som möjligt så att vi kan ingripa.

Du kan rapportera alla eventuella missförhållanden på Nordic Guarantee. Det kan handla om misstankar om något som är olagligt, oetiskt eller olämpligt, såsom allvarliga oegentligheter rörande bokföring, revision, korruption, brottslighet inom försäkrings- och finansbranschen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Vem kan rapportera om missförhållanden

Utöver anställda på Nordic Guarantee kan alla personer som har ett arbetsförhållande till Nordic Guarantee, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter, leverantörer, eller andra samarbetspartners göra en anmälan genom rapporteringssystemet.
Om du som kund misstänker att Nordic Guarantee eller en medarbetare på Nordic Guarantee bryter mot lagstiftningen, eller du misstänker andra allvarliga förhållanden, vill vi också gärna höra från dig.

Hur går det till

Du har rätt att vara helt anonym när du rapporterar ett missförhållande. Vi använder oss av det externa systemet SpeakUp för att hantera rapporteringsprocessen på Nordic Guarantee. Inga uppgifter om anmälaren kommer att avslöjas såvida inte du som anmälare vill det. Rapporteringssystemet är krypterat, lösenordskyddat och är anpassat för att hålla största möjliga sekretess och konfidentialitet för uppgiftslämnaren.

Observera att om du som kund inte är nöjd med din specifika garantiprodukt, försäkringsprodukt eller skadereglering var vänlig kontakta vår klagomålsansvarig, eller aktuell skadehandläggare.

www.nordicguarantee.com/claims/
www.nordicguarantee.com/contact/complaints-procedure/

Genom att klicka på länken nedan lämnar du vår hemsida och du kommer att skickas vidare till vårt externa rapporteringssystem.

https://nordicguarantee.speakup.report/NordicGuaranteeReportingChannel