Företag som bedriver handel med länder utanför EU måste betala vissa skatter och avgifter till Tullverket. Av praktiska skäl kan Tullverket ge ut ett så kallat kredittillstånd, men företaget måste då ställa en säkerhet för den tullskuld som krediten innebär. Och sådan säkerhet kan lämnas med en tullgaranti från oss. Tullgarantin gör att Tullverket får igen sina pengar även om företaget skulle hamna på obestånd.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en tullgaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Tullgarantin är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Vår tullgaranti är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.