Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Tullgaranti

Företag som bedriver handel med länder utanför EU måste betala vissa skatter och avgifter till Tullverket. Av praktiska skäl kan Tullverket ge ut ett så kallat betalningsanstånd, men företaget måste då ställa en säkerhet för den tullskuld som betalningsanståndet innebär. Och sådan säkerhet kan lämnas med en tullgaranti från oss. Tullgarantin gör att Tullverket får igen sina pengar även om företaget skulle hamna på obestånd.

Vilken Tullgaranti behöver jag?

Det finns två olika typer av tullgarantier:

Individuell garanti

Denna garantin ska kunna följa en enskild tulldeklaration från början till slut och den får endast hänvisa till en tulldeklaration. En individuell garanti ska användas om du lämnar en förenklad ansökan om aktiv förädling, slutanvändning eller tillfällig införsel i tulldeklarationen.

Samlad garanti

tullverket.se ges följande beskrivning av en samlad garanti:

En samlad garanti täcker tull och eventuellt andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. Tillstånd till samlad garanti är ibland en förutsättning för att du ska kunna få andra tillstånd som ställer krav på garanti. I de fall den samlade garantin ska gälla i flera länder ska du ställa garanti även för nationella skatter och avgifter. Detsamma gäller för transitering.

Utifrån en riskbedömning kan Tullverket även i andra fall kräva att du ställer en samlad garanti för annan skatt än tull. Exempel på en sådan skatt är moms.
Ett tillstånd till samlad garanti kan omfatta flera olika förfaranden. Som företag kan du välja att ställa en garantihandling som omfattar alla aktuella förfaranden eller ha en garantihandling per förfarande.

När behöver man inte ställa en Tullgaranti?

Om tullavgifterna understiger 1000 Euro per sexveckorsperiod behöver man normalt sett inte ställa en tullgaranti.

Var hittar jag mer information om Tullgarantier?

Tullverket har en överskådlig sammanställning kring de regler och lagkrav som gäller och informationen finns på följande länk: Garanti – Tullverket

Vad är fördelen med en Tullgaranti från Nordic Guarantee?

Genom att beställa betalningsgarantin från oss istället för hos sin bank så påverkar man inte sin kreditfacilitet i banken och den påverkar inte checkkrediten. Vår tullgaranti är enkel och beställa, och levereras normalt inom mycket kort tid och minimerar den tid ni behöver använda till administration.

 

Vill du veta mer om Tullgaranti?