Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Förskottsgaranti

En förskottsgaranti används för att säkerställa en återbetalning av ett förskott till köparen/beställaren i det fall en leverans skulle utebli eller vara felaktig, till exempel på grund av obestånd. Det är alltså köparen/beställaren som ställer krav på att säljaren tecknar en garanti som gäller från det att säljaren fått förskottet.

Vilken Förskottsgaranti behöver jag?

Vilken av våra förskottsgarantier som passar dig bäst beror på i vilken bransch du är i och hur din situation ser ut.

Vi har förskottsgarantier utifrån ett flertal olika branschstandarder och med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären.

Hur stor skall Förskottsgarantin vara?

Här finns det inga specifika regler utan storleken avtalas mellan parterna och motsvarar förskottets storlek. Det vanligaste, enligt vår erfarenhet, är 10- till 30 procent av ordersumman.

Vad är fördelen med en Förskottsgaranti från Nordic Guarantee?

En förskottsgaranti från oss skapar bättre likviditet  genom att man kan förhandla fram med kunden att denne betalar en summa i förskott innan leverans, och ofta redan vid ingåendet av kontraktet.

Detta är en stor fördel, speciellt om man levererar en vara eller tjänst med lång leveranstid, och där man själv då annars får ligga ute med alla kostnader fram till slutgiltig leverans.

Genom att beställa förskottsgarantin från oss istället för hos sin bank så påverkar man inte sin kreditfacilitet i banken och den påverkar inte checkkrediten.

Låt oss ta ett konkret exempel:

Ni säljer en maskin som skall byggas från grunden till er kund. Maskinen säljs för 20.000.000 kr och har en produktionskostnad på 14.000.000 kr. I det fall ni inte begär en förskottsgaranti ligger ni alltså ute med 14.000.000 kr till efter leverans, under förutsättning att ni ej gjort upp om löpande betalning i takt med uppnådda delmål.

Om ni begär ett förskott på 30 procent redan vid undertecknande av kontraktet så innebär det att ni får loss 6.000.000 kr att använda till produktionen och som då inte måste finansieras på annat sätt.

Innebär en Förskottsgaranti mycket administration?

Vår förskottsgaranti är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar. När garantitiden är slut behöver garantin inte återsändas till oss, så du slipper bevaka den. Detta gör administrationen mycket smidig för våra kunder.

Hur säker är en Förskottsgaranti?

Våra förskottsgarantier är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

 

Vill du veta mer om Förskottsgaranti?

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Insatsgaranti

En trygg garanti för de insatser som betalas in i samband med att en BRF bildas och bostadsrätter säljs!

Kunde inte hitta några poster