Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Insatsgaranti

Vid ny- och ombildningar av bostadsrättsföreningar måste det ofta ställas en så kallad insatsgaranti för att föreningen ska få tillåtelse att upplåta bostadslägenheter. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter för bostadsrätten om föreningens ekonomiska plan inte infrias. Detta ger en extra trygghet för köparen av en bostadsrätt.

När skall en Insatsgaranti ställas?

I den ekonomiska planen ska redovisas slutlig kostnad för bostadsrättsföreningens anskaffning. Om slutlig kostnad inte kan anses känd så måste insatsgaranti ställas. Boverkets nya allmänna råd om ekonomiska planer innebär att slutlig kostnad inte kan anses känd, om det vid upplåtelse inte finns ett protokoll för godkänd slutbesiktning.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som tar fram planen och registrerar den hos Boverket.  En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter.

Du kan läsa mer om Boverkets allmänna råd här: Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar – Boverket

Vem tecknar Insatsgarantin?

Insatsgarantin tecknas normalt av projektören på bostadsrättsföreningens vägnar och till förmån för medlemmarna.

När gäller Insatsgarantin?

En insatsgaranti gäller i de fall medlemmarna har laglig rätt att häva köpet och återfå sina insatser och upplåtelseavgifter för bostadsrätten, och om bostadsrättsföreningen då inte kan återbetala dessa.

När kan man göra anspråk på en Insatsgaranti?

En medlem kan göra anspråk på hävning och återbetalning från det att föreningens slutliga anskaffningskostnad fastställs på en föreningsstämma och ett år framåt. Försäkringen gäller från att upplåtelseavtal ingås, och ska återkallas från Bolagsverket när ettårsperioden löpt ut.

Behöver man betala självrisk vid anspråk på en Insatsgaranti?

Nordic Guarantee’s insatsgaranti gäller helt utan självrisk.

Hur beräknas priset på en Insatsgaranti?

Nordic Guarantee har en modell för beräkning av priset baserat på en mångårig historik av att ställa ut insatsgarantier. Vår modell ger i de flesta fall mycket konkurrenskraftiga priser och våra experter, med lång och djup erfarenhet av bostadsrättsföreningar, bistår gärna med förslag på hur detta kan läggas upp.

 

Vill du veta mer om Insatsgaranti?

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Kunde inte hitta några poster