När en byggentreprenad eller installation är färdig, är det vanligt med en så kallad garantitid där entreprenören ansvarar för eventuella fel och brister som kan uppstå under garantitiden. Vår garantitidsgaranti är i regel två eller fem år beroende på typ av entreprenad eller installation, men kan självklart anpassas efter behov. En garantitidsgaranti säkerställer att fel och brister åtgärdas även om entreprenören till exempel skulle gå i konkurs eller upphöra med sin verksamhet under denna tid. För byggbranschen finns en särskilt anpassad garanti. Det är en kombination av fullgörandegaranti och garantitidsgaranti som kallas Byggsäkerhet.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en garantitidsgaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Vår garantitidsgaranti är en vedertagen lösning och självklart anpassad till byggnads-, anläggnings- och installationsbranschernas allmänna bestämmelser. Med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. En garantitidsgaranti från oss frigör likviditet och påverkar inte företagets checkkredit. Den är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Vår garantitidsgaranti är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.

Ladda ned vår nya power app för byggindustrin här.


Get it on Google Play