Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Byggsäkerhet

De flesta entreprenadkontrakt innehåller ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar att åtagandet under entreprenaden kan fullgöras. Säkerheten gäller även ansvaret under den så kallade garantitiden som följer efter att entreprenaden är färdig. Byggsäkerheten är en kombination av vår fullgörandegaranti, även kallad fullgörandeförsäkring och garantitidsgaranti, även kallad garantitidsförsäkring, som skyddar beställare mot eventuella merkostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande enligt entreprenadavtalet under entreprenadtiden eller under garantitiden.

Varför är det bra att ha en Byggsäkerhet på plats?

När man ingår ett entreprenadkontrakt är givetvis både entreprenören och beställaren fullt fokuserade på att det skall bli ett framgångsrikt projekt, oavsett projektets storlek och just då kanske det känns avlägset att något skulle kunna gå fel.  I det fall att entreprenören under projektets gång, eller under garantitiden, får problem och inte kan fullfölja sina åtaganden i enlighet med kontraktet kan beställaren få ersättning för sina merkostnader från garantin under förutsättning att de villkor som anges i garantin är uppfyllda och i enlighet med vad som anges i entreprenadkontraktet.

Vad omfattas av Byggsäkerheten?

En Fullgörandeförsäkring / Fullgörandegaranti under entreprenadtiden gäller normalt för de merkostnader som har uppstått under entreprenadtiden. Det gäller även om entreprenören inte har fullgjort sina åtaganden enligt kontraktet och beställaren har rätt att häva detta.

En garantitidsförsäkring / garantitidsgaranti under garantitiden gäller normalt för de merkostnader som har uppstått efter slutbesiktningen. Det gäller även i de fall entreprenören ej kan fullgöra sina förpliktelser enligt kontraktet.

Vilka är de vanligaste garantityperna?

Det finns ett antal varianter på byggsäkerhet beroende på vilken typ av projekt och vilken typ av avtal det handlar om. De vanligaste byggsäkerheterna tecknas enligt AB04 och ABT06. Båda varianterna täcker merkostnader upp till 10 procent av entreprenadsumman under utförandeperioden och 5 procent av entreprenadsumman under garantitiden. Byggsäkerheten är en kombination av en fullgörandegaranti och en garantitidsgaranti.

Vilka är de vanligaste löptiderna för en Byggsäkerhet och när börjar den att gälla?

Byggsäkerheten gäller under hela utförandeperioden och normalt under de första två åren av garantitiden. Det är fullt möjligt och inte ovanligt att garantitidsgarantin gäller under hela den 5-åriga garantitiden.

Behöver beställaren stå för självrisk vid skada?

Nordic Guarantee’s byggsäkerhet gäller utan självrisk.

Är det reglerat i lag att man måste ha en Byggsäkerhet?

Det finns inget krav på att det måste finnas en byggsäkerhet, så parterna kan avtala bort detta. Däremot är det vanligaste att det finns en byggsäkerhet på plats och texterna i byggsäkerheten är anpassade till byggnads-, anläggnings- och installationsbranschernas allmänna bestämmelser.

Vad är skillnaden mellan en Byggsäkerhet från Nordic Guarantee och en banksäkerhet?

Det är normalt sett ingen skillnad i villkoren i garantierna och båda garantierna är precis lika säkra för beställaren. En stor skillnad är dock att med en byggsäkerhet från Nordic Guarantee så belastar man inte sin kreditram i banken, och kan använda den till att utveckla sin verksamhet. Våra priser och villkor är vanligen mycket konkurrenskraftiga och det går ofta fortare att få sin garantiförfrågan handlagd hos oss än hos banken.

 

Vill du veta mer om Byggsäkerhet?

Anders Wredfors

Senior Portfolio Manager
anders.wredfors@nordg.com

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Betalningsgaranti

Förbättra kassaflödet i projektet/entreprenaden med vår betalningsgaranti!

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Anbudsgaranti

När beställaren kräver säkerhet för att leverantören/entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud.

Kunde inte hitta några poster