Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Garantitidsgaranti

När en byggentreprenad eller installation är färdig, är det vanligt med en så kallad garantitid där entreprenören ansvarar för eventuella fel och brister som kan uppstå under garantitiden. Vår garantitidsgaranti, som även kallas garantitidsförsäkring, är i regel två eller fem år beroende på typ av entreprenad eller installation, men kan självklart anpassas efter behov. En garantitidsgaranti säkerställer att fel och brister åtgärdas även om entreprenören till exempel skulle gå i konkurs eller upphöra med sin verksamhet under denna tid. För byggbranschen finns en särskilt anpassad garanti. Det är en kombination av fullgörandegaranti och byggsäkerhet som vi kallar garantitidsgaranti.

Varför är det viktigt med en Garantitidsgaranti?

Garantitiden inträder efter det att ett projekt eller en installation är färdig. Detta innebär att garantitiden ofta inträder en lång tid efter att man ursprungligen kom överens med utföraren om projektet och det kan vara svårt för beställaren att förutse utförarens förmåga att fullgöra sina vidare skyldigheter så långt in i framtiden.  Garantitidsgarantin ger här en extra trygghet om utföraren inte är i stånd att uppfylla sina åtaganden enligt kontraktet under garantitiden.

Vad omfattas av Garantitidsgarantin?

En garantitidsförsäkring / garantitidsgaranti under garantitiden gäller normalt för de merkostnader som har uppstått efter. Det gäller även i de fall entreprenören ej kan fullgöra sina förpliktelser enligt kontraktet.

Vilka är de vanligaste garantityperna?

Det finns ett antal varianter på garantitidsgaranti beroende på vilken typ av projekt och vilken typ av avtal det handlar om. De vanligaste garantitidsgarantierna tecknas enligt AB04 och ABT06. Båda varianterna täcker merkostnader upp till 5% av entreprenadsumman under garantitiden.

Vilka är de vanligaste löptiderna för en Garantitidsgaranti och när börjar den att gälla?

Garantitidsgarantin gäller under hela garantitiden (som i vanliga fall är 2 år eller 5 år) och normalt gäller den från och med att slutbesiktningen är utförd.

Behöver beställaren stå för självrisk vid skada?

Nordic Guarantee’s byggsäkerhet gäller utan självrisk.

Är det reglerat i lag att man måste ha en Garantitidsgaranti?

Det finns inget krav på att det måste finnas en garantitidsgaranti så parterna kan avtala bort detta. Däremot är det vanligaste att det finns en garantitidsgaranti på plats och texterna i garantitidsgarantin är anpassade till byggnads-, anläggnings- och installationsbranschernas allmänna bestämmelser.

Vad är skillnaden mellan en Garantitidsgaranti från Nordic Guarantee och en banksäkerhet?

Det är normalt sett ingen skillnad i villkoren i garantierna och båda garantierna är precis lika säkra för beställaren. En stor skillnad är dock att med en garantitidsgaranti från Nordic Guarantee så belastar man inte sin kreditram i banken, och kan använda kreditramen till att utveckla sin verksamhet. Våra priser och villkor är vanligen mycket konkurrenskraftiga och det går ofta fortare att få sin garantiförfrågan handlagd hos oss än hos banken.

 

Vill du veta mer om Garantitidsgaranti?

Örjan Edholm

Business Manager
orjan.edholm@nordg.com

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Betalningsgaranti

Förbättra kassaflödet i projektet/entreprenaden med vår betalningsgaranti!

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Anbudsgaranti

När beställaren kräver säkerhet för att leverantören/entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud.

Kunde inte hitta några poster