Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Fullgörandegaranti

I entreprenadkontraktet ingår det ofta ett krav på att entreprenören skall lämna en fullgörandegaranti, även kallad fullgörandeförsäkring, till beställaren. Fullgörandegarantin garanterar att åtagandet under entreprenaden kan fullgöras och skyddar beställaren mot eventuella merkostnader i det fall entreprenören inte är i stånd att fullgöra sitt åtagande.

Fullgörandegarantin kombineras ofta med en garantitidsgaranti, som även innefattar entreprenörens skyldigheter under garantitiden. Garantitidsgarantin kallas även för garantitidsförsäkring. Tillsammans bildar fullgörandegarantin och garantitidsgarantin en byggsäkerhet.

Varför är det viktigt med en Fullgörandegaranti?

I det fall att entreprenören, under projektets gång, får problem och inte kan fullfölja sina åtaganden i enlighet med kontraktet kan beställaren få ersättning för sina merkostnader från fullgörandegarantin/fullgörandeförsäkringen. Detta gäller under förutsättning att de villkor som anges i garantin är uppfyllda och i enlighet med vad som anges i entreprenadkontraktet.

Om man startar ett projekt utan att fullgörandegarantin är på plats riskerar byggherren att drabbas av omfattande kostnader om entreprenören inte är i stånd att fullgöra sina skyldigheter.

Vad omfattas av Fullgörandegarantin?

En fullgörandeförsäkring / fullgörandegaranti under entreprenadtiden gäller normalt för de merkostnader som har uppstått under entreprenadtiden. Det gäller även om entreprenören inte har fullgjort sina åtaganden enligt kontraktet och beställaren har rätt att häva detta.

Vilka är de vanligaste garantityperna?

Det finns ett antal varianter på byggsäkerhet beroende på vilken typ av projekt och vilken typ av avtal det handlar om. De vanligaste fullgörandegarantierna tecknas enligt AB04 och ABT06. Båda varianterna täcker merkostnader upp till 10 procent av entreprenadsumman under utförandeperioden. Har man sedan en garantitidsgaranti på plats under garantitiden så täcker denna upp till 5% av entreprenadsumman under garantitiden.

Vilka är de vanligaste löptiderna för en Fullgörandegaranti och när börjar den att gälla?

Fullgörandegarantin gäller under hela utförandeperioden och normalt gäller den från och med den dag garantin utfärdas om inget annat har avtalats.

Behöver beställaren stå för självrisk vid skada?

Nordic Guarantee’s byggsäkerhet gäller utan självrisk.

Är det reglerat i lag att man måste ha en Fullgörandegaranti?

Det finns inget krav på att det måste finnas en fullgörandegaranti, så parterna kan avtala bort detta. Däremot är det vanligaste att det finns en fullgörandegaranti på plats och texterna i fullgörandegarantin är anpassade till byggnads-, anläggnings- och installationsbranschernas allmänna bestämmelser.

Vad är skillnaden mellan en Fullgörandegaranti från Nordic Guarantee och en banksäkerhet?

Det är normalt sett ingen skillnad i villkoren i garantierna och båda garantierna är precis lika säkra för beställaren. En stor skillnad är dock att med en fullgörandegaranti från Nordic Guarantee så belastar man inte sin kreditram i banken, och kan använda kreditramen till att utveckla sin verksamhet. Våra priser och villkor är vanligen mycket konkurrenskraftiga och det går ofta fortare att få sin garantiförfrågan handlagd hos oss än hos banken.

 

Vill du veta mer om Fullgörandegaranti?

Anders Wredfors

Senior Portfolio Manager
anders.wredfors@nordg.com

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Betalningsgaranti

Förbättra kassaflödet i projektet/entreprenaden med vår betalningsgaranti!

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Anbudsgaranti

När beställaren kräver säkerhet för att leverantören/entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud.

Kunde inte hitta några poster