Vid ny- och ombildningar av bostadsrättsföreningar måste det ofta ställas en så kallad insatsgaranti för att föreningen ska få tillåtelse att upplåta bostadslägenheter. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias.

I den ekonomiska planen ska redovisas slutlig kostnad för föreningens anskaffning. Om slutlig kostnad inte kan anses känd så måste insatsgaranti ställas. Boverkets nya allmänna råd om ekonomiska planer innebär att slutlig kostnad inte kan anses känd om det vid upplåtelse inte finns ett protokoll för godkänd slutbesiktning.

Insatsgarantin tecknas normalt av projektören på föreningens vägnar och till förmån för medlemmarna och gäller i de fall de har laglig rätt att häva köpet och återfå sina insatser och upplåtelseavgifter och om föreningen då inte kan återbetala dessa. En medlem kan göra anspråk på hävning och återbetalning från det att föreningens slutliga anskaffningskostnad fastställs på en föreningsstämma och ett år framåt. Försäkringen gäller från att upplåtelseavtal ingås och ska återkallas från Bolagsverket när ettårsperioden löpt ut.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en insatsgaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Vår insatsgaranti är en vedertagen lösning som följer marknadens standard. Med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. Insatsgarantin är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Vår insatsgaranti är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.