Bakgrund

Införandet av direktivet om betaltjänster (PSD2) i de nordiska länderna och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) syftar till att reglera betaltjänster och betaltjänstleverantörer i hela regionen.

Huvudsyftet med PSD2 är att skapa en gemensam integrerad marknad för betaltjänster med standardiserade regler för bankerna och betaltjänstleverantörerna. PSD2 strävar också efter att öka konkurrensen inom betaltjänster från andra aktörer än de traditionella bankerna. Direktivet ger betaltjänstsleverantörer, som förkortas PSP/AISP, tillgång till kundernas bankdata från respektive bank som i sin tur används för att initiera direktbetalningar från betaltjänstsleverantören.

Varför behövs en PSD2 garanti?

För att en PSP/AISP ska få tillstånd måste denna ha en licens utfärdad av den lokala Finansinspektionen. För att få denna licens måste varje PSP/AISP ge en garanti eller motsvarande säkerhet till den lokala Finansinspektionen.

Nordic Guarantee har varit banbrytande i utvecklingen av en PSD2-garanti för den Nordiska marknaden för att tillgodose behoven hos PSP/AISP för att uppfylla detta licenskrav. Garantin täcker potentiella skador, oavsett om dessa orsakats av fel eller bristande IT-säkerhet. Nordic Guarantee’s innovativa garanti tecknas till kommersiellt attraktiva villkor, och handläggs av ett team av högt kvalificerade garantiexperter Nordic Guarantee är det självklara valet när ni behöver en PSD2 garanti!