Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Säkerhet för alkoholskatt

Inom EU har man infört ett särskilt system, som innebär att man under vissa förutsättningar kan skjuta upp skyldigheten att betala alkoholskatten vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning inom och mellan EU-länderna. Man kallar detta system för ”uppskovsförfarandet”. De alkoholvaror som omfattas av systemet befinner sig ”under skatteuppskov”.

För att omfattas av uppskovsförfarandet behöver man ställa en säkerhet eller pantsatta medel till Skatteverket som säkerhet för den uppskjutna skatten.

Nordic Guarantee har en enkel och smidig garanti som följer den ordalydelse som krävs av Skatteverket. Vår garanti är enkel att beställa, kostnadseffektiv, enkel att administrera och den binder inte upp er kreditram i banken.

Vi har garantier för:

  • Registrerad avsändare -alkoholskatt
  • Varumottagare – alkoholskatt
  • Godkänd upplagshavare alkoholskatt
  • Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en säkerhet för alkoholskatten!