Nordic Guarantee följer noggrant utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19. Vår främsta prioritet är att skydda våra kunder och våra medarbetare och att agera så ansvarsfullt som möjligt i samhället. Detta innebär att delar av vår personal arbetar hemifrån för att minska smittspridningen i samhället men också för att minimera riskerna för intern spridning av viruset.

Vår kundservice påverkas i nuläget inte av Covid-19 och vår målsättning är att fortsatt ge alla våra kunder och samarbetspartner samma höga servicenivå som innan utbrottet av Covid-19. Vårt system för beställning av garantier FastTrack är i drift som vanligt och vårt team står redo att bistå med nya garantier och alla andra relaterade frågeställningar. Vi har infört restriktioner i vår fysiska mötesverksamhet och där vi i möjligaste mån önskar hålla de möten som måste hållas via telefon eller videokonferens. Vi har lösningar på plats för att hålla videokonferenser med kort varsel!

I det fall du nyligen haft möte med någon av våra medarbetare och därefter fått bekräftat att du fått bekräftat att du har Covid-19 ber vi dig vänligen kontakta oss omgående så att vi kan vidta korrekta åtgärder hos oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig och vi gör vårt yttersta för att leverera våra tjänster med högsta kvalité!