Nordic Guarantee har blivit försäkringsgivare för all AutoProtect’s verksamhet på Irland, där AutoProtect, genom sin försäkringsdistributör i Polen, agerar som agent för Nordic Guarantee.AutoProtect Group är ett företag som erbjuder finansiella tjänster, försäkringsprodukter och återförsäljargaranti... Läs mer

Vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning av alkoholskattepliktiga varor inom och mellan EU-länderna kan man få skatteuppskov inom rammen för uppskovsförfarandet. En förutsättning för skatteuppskov är att den skattskyldige kan presentera en godtagbar säkerhet, med Skatteverket som förmåns... Läs mer

Vill du veta mer om våra garantier?