Nordic Guarantee, Assetinsure och Lombard Insurance lanserar Insurety International Surety Alliance. Läs mer här.