Vi vill härmed informera om att Donny Gouveia har utsetts till ny VD hos Nordic Guarantee.

Förändringen har gjorts eftersom Donny har en idealisk profil för att ta Nordic Guarantee till nya höjder. Detta blir uppenbart när man ser till hans framgångsrika karriär, där några av höjdpunkterna är en befattning som Finansdirektör- och Vice VD i ett börsnoterat entreprenadföretag och en ledande position hos Lombard Guarantee, den dominerande aktören inom garantier i södra Afrika.

Donny ser fram emot att ta sig an de möjligheter och utmaningar som utnämningen av honom innebär.

Styrelsen är tacksam för Johan Brinkenberg’s insatser med att stärka företaget och öka våra marknadsandelar, och önskar honom lycka till i framtiden.

Kort om Nordic Guarantee:

Nordic Guarantee är en a v Nordens största oberoende utfärdare a v kontraktsgarantier . Vi erbjuder trygga garantier utan kapitalbindning, långa handläggningstider eller höga kostnader. Det gör att våra kunder slipper binda kapital som istället kan användas i verksamheten. Vi är ca 40 anställda, och växer snabbt, med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Kontaktuppgifter:

Michael Gantén, marknadschef, 0765-27 65 17, e-post michael.ganten@nordg.com www.nordicguarantee.se

Vill du veta mer om våra garantier?