Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Nordic Guarantee lanserar en ny garanti för direktivet om betaltjänster, PSD2!

Införandet av direktivet om betaltjänster (PSD2) i de nordiska länderna och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) syftar till att reglera betaltjänster och betaltjänstleverantörer i hela regionen.

Huvudsyftet med PSD2 är att skapa en gemensam integrerad marknad för betaltjänster med standardiserade regler för bankerna och betaltjänstleverantörerna. PSD2 strävar också efter att öka konkurrensen inom betaltjänster från andra aktörer än de traditionella bankerna.

Direktivet ger betaltjänstsleverantörer, som förkortas PSP/AISP, tillgång till kundernas bankdata från respektive bank som i sin tur används för att initiera direktbetalningar från betaltjänstsleverantören. För att en PSP/AISP ska få tillstånd måste denna ha en licens utfärdad av den lokala Finansinspektionen. För att få denna licens måste varje PSP/AISP ge en garanti eller motsvarande säkerhet till den lokala Finansinspektionen.

Nordic Guarantee har varit banbrytande i utvecklingen av en PSD2-garanti för den Nordiska marknaden för att tillgodose behoven hos PSP/AISP för att uppfylla detta licenskrav. Garantin täcker potentiella skador, oavsett om dessa orsakats av fel eller bristande IT-säkerhet. Nordic Guarantee’s innovativa garanti tecknas till kommersiellt attraktiva villkor och handläggs av ett team av högt kvalificerade garantiexperter

”Nordic Guarantee har noterat behovet av PSD2-garantier och vi har nu möjlighet erbjuda dessa garantier till lämpliga, kvalificerade PSP/AISP. Med en smidig affärsmodell har vi kunnat utveckla den här produkten inom en mycket kort tidsram, efter det att vi identifierat efterfrågan på marknaden ” kommenterar Andreas Almlid, Country Manager Norge och garantiexpert på PSD2.

Kort om Nordic Guarantee:

Nordic Guarantee är en av Nordens största oberoende utfärdare av kontraktsgarantier. Vi erbjuder trygga garantier med korta handläggningstider och till konkurrenskraftiga priser. Vi är ca 40 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Presskontakter:
Andreas Almlid, Country Manager Norge och expert på PSD2, tel. +47 959 03 646, e-mail andreas.almlid@nordg.com
Michael Gantén, Marknadschef, tel. +46 765-27 65 17, e-mail michael.ganten@nordg.com