Vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning av alkoholskattepliktiga varor inom och mellan EU-länderna kan man få skatteuppskov inom rammen för uppskovsförfarandet. En förutsättning för skatteuppskov är att den skattskyldige kan presentera en godtagbar säkerhet, med Skatteverket som förmånstagare, i form av till exempel en garanti eller pantsatta medel.
Nordic Guarantee lanserar nu en enkel och smidig garanti som följer den ordalydelse som krävs av Skatteverket. Vår garanti är lätt att beställa, kostnadseffektiv, enkel att administrera och den binder inte upp våra kunders kreditfaciliteter i banken.

“Vi har fått förfrågningar kring denna typ av produkt under en tid, då det fram tills nu endast finns ett fåtal aktörer som tillhandahåller den. Därför beslutade vi oss för att ta fram ett konkurrenskraftigt erbjudande. Nu skärper vi konkurrensen på marknaden och ger de aktörer som behöver en säkerhet för sina skatteuppskov ett enkelt och konstandseffektivt alternativ”, säger Björn Karlsson Head of Portfolio Sweden i en kommentar till lanseringen

Kort om Nordic Guarantee:

Nordic Guarantee är en av Nordens största oberoende utfärdare av kontraktsgarantier. Vi erbjuder trygga garantier utan kapitalbindning, långa handläggningstider eller höga kostnader. Det gör att våra kunder slipper binda kapital som istället kan användas i verksamheten. Vi är ca 40 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Presskontakter

Michael Gantén, Sales & Marketing Director, tel 0765-27 65 17, e-post michael.ganten@nordg.com

Björn Karlsson, Head of Portfolio Sweden, tel 0765-27 65 18, e-post bjorn.karlsson@nordg.com

Vill du veta mer om våra garantier?