En Färdigställandeförsäkring är ett idag obligatoriskt skydd vid nybyggnation av t ex villor, radhus mm, samt vid bygglovspliktiga åtgärder som t ex större renoveringar. Nordic Guarantee vässar nu sitt erbjudande till bygg- och entreprenörsbranschen genom att komplettera sitt omfattande utbud av försäkringslösningar med en Färdigställandeförsäkring!

Färdigställandeförsäkringen skall omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att slutföra arbetena, kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning*, samt kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som anmärkts på av besiktningsman. Ersättning kan lämnas i de fall då entreprenören går i konkurs, eller av andra skäl inte kan fullgöra sina åtaganden. Det ger en extra trygghet för byggherren ifall det värsta skulle inträffa.

”Det har fram till nu endast funnits ett fåtal aktörer på marknaden som kunnat erbjuda en Färdigställandeförsäkring. Vi vill vässa konkurrensen på marknaden genom att erbjuda ett tryggt och prisvärt alternativ med hög servicenivå. Det är alltid den enskilde slutkunden som får betala notan för Färdigställandeförsäkringen, och vi vet att vi i många fall kommer att kunna pressa priserna här”, säger Nordic Guarantee’s VD Johan Brinkenberg.

Kort om Nordic Guarantee:
Nordic Guarantee är en av Nordens största oberoende utfärdare av kontraktsgarantier. Vi erbjuder trygga garantier, utan kapitalbindning eller långa handläggningstider, till konkurrenskraftiga priser. Det gör att våra kunder slipper binda kapital som istället kan användas i verksamheten. Vi är ca 40 anställda, och växer snabbt, med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Kontaktuppgifter:
Johan Brinkenberg, vd, 076-801 68 00, e-post johan.brinkenberg@nordg.com
Michael Gantén, marknadschef, 0765-27 65 17, e-post michael.ganten@nordg.com
www.nordicguarantee.se

*enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716)

Vill du veta mer om våra garantier?