Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Betalningsgaranti

En betalningsgaranti säkerställer att en säljare får betalt för levererade varor och/eller tjänster även om köparen hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt kontraktet. Oftast uppkommer behovet av en betalningsgaranti i de fall betalningen ska genomföras först efter det att en vara eller tjänst är levererad.

Vilken Betalningsgaranti behöver jag?

Vilken av våra betalningsgarantier som passar dig bäst beror på i vilken bransch du är i och hur din situation ser ut.

Vi har betalningsgarantier utifrån ett flertal olika branschstandarder och med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären.

Vad är fördelen med en Betalningsgaranti från Nordic Guarantee?

En betalningsgaranti från oss frigör likviditet genom att man kan reducera den del av kontraktssumman som man måste betala i förskott till leverantören. Detta är en stor fördel, speciellt om man beställer en vara eller tjänst med lång leveranstid, där man själv då inte har möjlighet att generera intäkt från det beställts förrän långt senare. Genom att beställa betalningsgarantin från oss istället för hos sin bank så påverkar man inte sin kreditfacilitet i banken och den påverkar inte checkkrediten.

Låt oss ta ett konkret exempel: Ni beställer en maskin till en kostnad av 10.000.000 kr med leverans om 12 månader. Leverantören önskar då ett förskott på 30 procent av kontraktssumman vilket blir 3.000.000 kr.

Genom att erbjuda leverantören en betalningsgaranti utställd av Nordic Guarantee, går denne med på att avstå från förskottet eller att minska ned det. Det belopp som inte behöver betalas i förskott kan därmed användas i andra delar av verksamheten.

Innebär en Betalningsgaranti mycket administration?

Vår betalningsgaranti är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar. När garantitiden är slut behöver garantin inte återsändas till oss, så du slipper bevaka den. Detta gör administrationen mycket smidig för våra kunder.

Hur säker är en Betalningsgaranti?

Våra betalningsgarantier är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

 

Vill du veta mer om Betalningsgaranti?

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Anbudsgaranti

När beställaren kräver säkerhet för att leverantören/entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud.

Miljögarantier

Hos Nordic Guarantee bryr vi oss om vår planet. Vårt lilla bidrag till en bättre miljö är att förse …

Kunde inte hitta några poster