En av de utmaningar som gruvföretag står inför är hur man kan göra avsättningar för nedstängning av gruvor och tillhörande rehabiliteringskostnader utan att binda fast ett betydande belopp i spärrade medel eller att utnyttja sina kreditfaciliteter. Nordic Guarantees gruvrehabiliteringsgarantier har utvecklats för att övervinna denna utmaning genom att tillhandahålla den nödvändiga garantin till de berörda myndigheterna i landet där gruvan är belägen. I Sverige ställs denna typ av garantier t e x med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i det län där gruvan är belägen som förmånstagare.

Vi har ett mycket skickligt team av experter på gruvdrift och avveckling av gruvor som ser till att alla aspekter från geologi, teknik till lokal marknadskunskap och lagstiftning täcks. Med våra gruvrehabiliteringsgarantier gör vi det möjligt för gruvföretag att följa lokala lagar, frigöra kreditfaciliteter och förbättra deras kassaflöde och rörelsekapital.

Vi analyserar alla garantier och gruvprojekt utifrån de faktiska förhållandena, med tanke på:

• Dess tekniska förmåga att prestera i enlighet med avtal
• Dess ekonomiska förmåga att upprätthålla sin verksamhet i framtiden
• Kvalitet och livslängd på gruvans reserver och resurser

Vår detaljerade utvärdering gör det möjligt för oss att ta ett väl avvägt beslut, och om alla parametrar stämmer så finns det flera fördelar med att ställa ut sina garantier via oss:

• Våra garantier tillgodoser behoven för företag från alla branschsegment, från mindre, yngre verksamheter till etablerade Blue Chip gruvföretag
• Vi följer en kommersiell, affärsvänlig metod för att sätta upp garantifaciliteten
• Vi förstår våra kunders förändrade behov och anpassar våra lösningar i samarbete med kunden.
• Vi har en mycket konkurrenskraftig prissättning.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en garanti för återställande efter gruvdrift!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Våra garantier ärt enkla och snabba att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Våra garantier är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

Nordic Guarantees gruvrehabiliteringsteam finns på vårt kontor i Helsingfors i Finland och betjänar alla Nordiska garantis marknadsområden. För mer information om våra gruvrehabilitationsgarantier vänligen Tommi Suikki, telefon +358 106 338 106, e-mail tommi.suikki@nordg.com eller Tommy Högström, telefon +358 0106338100, e-mail tommy.hogstrom@nordg.com

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.