Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Gruvrehabiliteringsgaranti

En av de utmaningar som gruvföretag står inför är hur man kan göra avsättningar för nedstängning av gruvor och tillhörande rehabiliteringskostnader utan att binda fast ett betydande belopp i spärrade medel eller att utnyttja sina kreditfaciliteter. 

Nordic Guarantee’s gruvrehabiliteringsgarantier har utvecklats för att övervinna denna utmaning genom att tillhandahålla den nödvändiga garantin till de berörda myndigheterna i det landet där gruvan är belägen. I Sverige ställs denna typ av garantier till exempel med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i det län där gruvan är belägen som förmånstagare.

Vilken kompetens har Nordic Guarantee kring gruvprojekt?

Vi har ett mycket skickligt team av experter på gruvdrift och avveckling av gruvor som ser till att alla aspekter från geologi och teknik till lokal marknadskunskap och lagstiftning täcks. Vi arbetar tätt tillsammans med vårt systerföretag Lombard Insurance i Sydafrika som har mångårig erfarenhet av denna typ av projekt i olika länder och olika typer av geologiska förhållanden.

Vad är fördelen med Nordic Guarantees garantier för gruvrehabilitering?

Med våra gruvrehabiliteringsgarantier gör vi det möjligt för gruvföretag att följa lokala lagar, frigöra kreditfaciliteter och förbättra deras kassaflöde och rörelsekapital. Detta är särskilt viktigt då denna typ av garantier ofta har en mycket lång löptid.

Vad gäller för andra typer av miljörelaterade garantier?

Olika typer av miljögarantier är ett område där vi besitter en djup kompetens och ett stort engagemang för miljön. Här finner ni ytterligare information om vårt utbud av andra typer av miljögarantier.

Hur analyserar Nordic Guarantee ett gruvprojekt?

Vi analyserar alla garantier och gruvprojekt utifrån de faktiska förhållandena, med tanke på:

  • Dess tekniska förmåga att prestera i enlighet med avtal.
  • Dess ekonomiska förmåga att upprätthålla sin verksamhet i framtiden.
  • Kvalitet och livslängd på gruvans reserver och resurser.

Vår detaljerade utvärdering gör det möjligt för oss att ta ett väl avvägt beslut, och om alla parametrar stämmer så finns det flera fördelar med att ställa ut sina garantier via oss:

  • Våra garantier tillgodoser behoven för företag från alla branschsegment, från mindre, yngre verksamheter till etablerade Blue Chip gruvföretag.
  • Vi följer en kommersiell och affärsvänlig metod för att sätta upp garantifaciliteten.
  • Vi förstår våra kunders förändrade behov och anpassar våra lösningar i samarbete med kunden.
  • Vi har en mycket konkurrenskraftig prissättning.

Vårt gruvrehabiliteringsteam

Nordic Guarantees gruvrehabiliteringsteam finns på vårt kontor i Helsingfors i Finland och betjänar alla marknadsområden.

För mer information om våra gruvrehabilitationsgarantier vänligen kontakta Tommi Suikki, telefon +358 106 338 106, e-mail tommi.suikki@nordg.com eller Tommy Högström, telefon +358 0106338100, e-mail tommy.hogstrom@nordg.com

 

Vill du veta mer om Gruvrehabiliteringsgaranti?

Tommy Högström

Head of Surety Nordics
tommy.hogstrom@nordg.com

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Betalningsgaranti

Förbättra kassaflödet i projektet/entreprenaden med vår betalningsgaranti!

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Anbudsgaranti

När beställaren kräver säkerhet för att leverantören/entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud.

Kunde inte hitta några poster