De flesta entreprenadkontrakt innehåller ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar att åtagandet under entreprenaden kan fullgöras. Säkerheten gäller även ansvaret under den så kallade garantitid som följer efter att entreprenaden är färdig. Byggsäkerheten är en kombination av vår fullgörandegaranti och garantitidsgaranti som skyddar beställare mot eventuella merkostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande enligt entreprenadavtalet under entreprenadtiden eller under garantitiden.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en byggsäkerhet!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Vår garanti för byggsäkerhet är en vedertagen lösning och självklart anpassad till byggnads-, anläggnings- och installationsbranschernas allmänna bestämmelser. Med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. En byggsäkerhet från oss frigör likviditet och påverkar inte företagets checkkredit. Den är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Vår byggsäkerhet är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.

Ladda ned vår nya power app för byggindustrin här.


Get it on Google Play