För att ett entreprenöravtal skall slutas, ställer i regel beställaren som villkor att entreprenören lämnar fullgörandegaranti. Om så krävs kompenserar Fullgörandegarantin beställaren för till exempel de extrakostnader och fel som kan uppstå vid utebliven leverans eller färdigställande av en entreprenad. Garantin säkerställer också att själva leveransen eller entreprenaden fullföljs om entreprenören går i konkurs. För byggbranschen finns en särskilt anpassad garanti. Det är en kombination av fullgörandegaranti och garantitidsgaranti som kallas Byggsäkerhet.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en fullgörandegaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Vår fullgörandegaranti är en vedertagen lösning och självklart anpassad till byggnads-, anläggnings- och installationsbranschernas allmänna bestämmelser.  Med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. En fullgörandegaranti från oss frigör likviditet och påverkar inte företagets checkkredit. Den är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Vår fullgörandegaranti är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.

Ladda ned vår nya power app för byggindustrin här.


Get it on Google Play