En betalningsgaranti säkerställer att en säljare får betalt för levererade varor och/eller tjänster även om köparen hamnar på obestånd. Oftast uppkommer behovet av en betalningsgaranti i de fall betalningen ska genomföras först efter det att en vara eller tjänst är levererad. Så vilken av våra betalningsgarantier som passar dig bäst beror på vilken bransch du är i och hur din situation ser ut. Betalningsgarantin är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar och den gäller utan självrisk. När garantitiden är slut behöver garantin inte återsändas till oss, så du slipper bevaka den.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en betalningsgaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Vi har betalningsgarantier utifrån ett flertal olika branschstandarder och med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. En betalningsgaranti från oss frigör likviditet och påverkar inte företagets checkkredit. Den är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Våra betalningsgarantier är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa  nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.