Hos Nordic Guarantee bryr vi oss om vår planet. Vårt lilla bidrag till en bättre miljö är att förse marknaden med de erforderliga miljögarantierna till berörda myndigheter och andra offentliga institutioner som t ex Naturvårdsverket. Detta ske för att se till att de miljöbestämmelser som överenskommits mellan myndigheterna och vår kund kommer att uppfyllas, enligt beslutet om ekonomiska garantier från myndigheterna när ett miljötillstånd beviljas.

Genom att använda en garanti från Nordic Guarantee kan detta uppnås utan att låsa upp betydande belopp i kontanter för insättningar eller utnyttja kreditfaciliteter i bank. Detta är särskilt viktigt då denna typ av garantier ofta har en mycket lång löptid

Våra miljögarantier utfärdas baserat på kraven från berörda myndigheter och följer de standarder som fastställts av dem.

Vi har ett mycket skickligt team av garantiexperter som ser till att alla aspekter från miljöfaktorer, teknik till lokal marknadskunskap och lagstiftning täcks. Med våra miljögarantier gör vi det möjligt för våra kunder att följa lagar och förordningar, frigöra kreditfaciliteter och förbättra deras kassaflöde och rörelsekapital.

Vår detaljerade utvärdering gör det möjligt för oss att ta ett väl avvägt beslut, och om alla parametrar stämmer så finns det flera fördelar med att ställa ut sina garantier via oss:

• Våra garantier tillgodoser behoven från företag ide flesta branschsegment, från mindre, yngre verksamheter till etablerade, större, företag
• Vi följer en mer kommersiell, affärsvänlig metod för att sätta upp garantifaciliteten
• Vi förstår våra kunders förändrade behov utarbetar gemensamt en fungerande lösning
• Våra miljögarantier har en mycket konkurrenskraftig prisbild

Nordic Gurantee är det självklara valet när du behöver en miljögaranti!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Våra garantier ärt enkla och snabba att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Våra garantier är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – Kontroll och översikt, när som helst

Med vår online lösning FastTrack kan du logga in för att beställa nya garantier eller se och administrera dina befintliga garantier. Enkelt, kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt.