Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Miljögarantier

Hos Nordic Guarantee bryr vi oss om vår planet. Vårt lilla bidrag till en bättre miljö är att förse marknaden med de erforderliga miljögarantierna till berörda myndigheter och andra offentliga institutioner som till exempel Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Detta sker för att se till att de miljöbestämmelser som överenskommits mellan myndigheterna och vår kund kommer att uppfyllas, enligt beslutet om ekonomiska garantier från myndigheterna, när ett miljötillstånd beviljas.

Finns det lagkrav på att ställa Miljögarantier?

Det finns olika myndighetskrav när det gäller att ställa miljögarantier.  I vissa fallet baseras kravet på ett enskilt beslut från en myndighet som till exempel Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen.

I andra fall finns det tydliga lagkrav, och ett exempel är garantier för täktverksamhet. När det gäller en täkt eller flera täkter så regleras garantikravet i miljöbalken. Här ställs tydliga krav på att en garanti skall ställas, och som motsvarar kostnaden för efterbehandling etc. Storleken på garantin beräknas oftast genom att använda den beräkningsmodell som framgår i rapporten ”Efterbehandling av täkter”, framtagen av Miljösamverkan Sverige.

Hur är Miljögarantierna utformade?

Våra miljögarantier utfärdas baserat på lagkrav och/eller kraven från berörda myndigheter och följer de standarder som fastställts av dem.

Vad gäller för återställande efter gruvdrift?

Återställande efter gruvdrift är ett av våra specialområden där vi tillsammans med våra partner besitter en unik kompetens. Läs mer om återställande efter gruvdrift här.

Har Nordic Guarantee kompetens kring Miljögarantier och vad är fördelen med er lösning?

Vi har ett mycket skickligt team av garantiexperter som ser till att alla aspekter från miljöfaktorer, teknik till lokal marknadskunskap och lagstiftning täcks. Med våra miljögarantier gör vi det möjligt för våra kunder att följa lagar och förordningar, frigöra kreditfaciliteter och förbättra deras kassaflöde och rörelsekapital. Detta är särskilt viktigt då denna typ av garantier ofta har en mycket lång löptid.

Vår detaljerade utvärdering gör det möjligt för oss att ta ett väl avvägt beslut och om alla parametrar stämmer så finns det flera fördelar med att ställa ut sina garantier via oss:

  • Våra garantier tillgodoser behoven från företag i de flesta branschsegment, från mindre, yngre verksamheter till etablerade, större, företag.
  • Vi följer en mer kommersiell och affärsvänlig metod för att sätta upp garantifaciliteten.
  • Vi förstår våra kunders förändrade behov utarbetar gemensamt en fungerande lösning.
  • Våra miljögarantier har en mycket konkurrenskraftig prisbild.

 

Vill du veta mer om Miljögarantier?

Örjan Edholm

Business Manager
orjan.edholm@nordg.com

Björn Karlsson

Head of Portfolio – Sweden
bjorn.karlsson@nordg.com

Du kanske också gillar

Betalningsgaranti

Förbättra kassaflödet i projektet/entreprenaden med vår betalningsgaranti!

Förskottsgaranti

En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Anbudsgaranti

När beställaren kräver säkerhet för att leverantören/entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud.

Kunde inte hitta några poster