En färdigställandeförsäkring är ett idag obligatoriskt skydd vid nybyggnation av t ex villor, radhus mm samt vid bygglovspliktiga åtgärder som t ex större renoveringar. Det är byggnadsnämnden i berörd kommun som avgör om färdigställandeskydd krävs. Om det krävs en färdigställandeförsäkring ska en sådan uppvisas för byggnadsnämnden innan startbesked kan lämnas.

Färdigställandeförsäkringen skall omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att slutföra arbetena, kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning*, samt kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som anmärkts av besiktningsman. Ersättning kan lämnas i de fall då entreprenören går i konkurs, eller av andra skäl inte kan fullgöra sina åtaganden. Det ger en extra trygghet för byggherren ifall det värsta skulle inträffa.

Nordic Guarantee är det självklara valet när du behöver en färdigställandeförsäkring!

Vi arbetar med garantier och inget annat än garantier det gör att vi kan erbjuda dig en unik spetskompetens inom allt som har med garantier att göra. Färdigställandeförsäkring är en vedertagen lösning och självklart anpassad till gällande lagkrav. Med vår expertis kan vi även ta fram skräddarsydda lösningar helt anpassade utifrån den specifika affären. En färdigställandeförsäkring från oss frigör likviditet och påverkar inte företagets checkkredit. Den är enkel och snabb att administrera med kort handläggningstid och helt utan uppläggningsavgifter eller kostnader för administration. Vår färdigställandeförsäkring är att likställa med en bankgaranti och ger samma skydd och säkerhet som en bankgaranti.

*enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716)

Ladda ned våra Allmänna vilkor för Färdigställandeförsäkring här.

För mer information, läs vårt faktablad här.

Ladda ned vår nya power app för byggindustrin här.


Get it on Google Play